ประเภทขวด

ขวดดพลาสติก คุณภาพ Food Grade  ได้รับการรับรองระบบการควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000, GMP, HACCP ผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจาก ยุโรป, ญี่ปุ่น และอเมริกา