อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค มีกระบวนการผลิต
ที่ครบวงจรทั้ง 4 ไลน์

อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค ได้คัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดีและทันสมัยที่สุดมาใช้ในการผลิตและการควบคุม
คุณภาพ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีกำลังการผลิดสูง และปลอด

  • ฟรีฟอร์ม PET
  • ขวด PET น้ำดื่ม / CDS / ขวด PET  บรรจุร้อน
  • ถ้วย PP ผนังบาง / Tub / Lid / ถ้วย PP ผนังบางพิมพ์สี
  • ฝาปิด