ประเภทพรีฟอร์ม

พรีฟอร์ม  คุณภาพ Food Grade ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 100%

ได้รับการรับรองระบบการควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000, GMP, HACCP