บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด


88 ม. 1 นิคมอุตสากรรมเวลโกร์ ถ.บางนา-ตราด. กม. 36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
038 571 845-9
065 398 9909
038 571 846
digital_mk@imcofoodpack.com
ดาวโหลดแผนที่

บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด (โรงงาน 2)


94 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบล บางสมัคร อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
038 571 849
065 398 9909
038 571 846
digital_mk@imcofoodpack.com
ดาวโหลดแผนที่

ติดต่อเรา