ร่วมงานกับเรา

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ


ช่างฉีด/เป่า พลาสติก

คุณสมบัติ

วุฒิ ปวช-ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต,ช่างกลโรงงาน,ไฟฟ้า,แม่พิมพ์พลาสติก หรือที่เกี่ยวข้อง

หากมีประสบการณ์ ช่างคุมเครื่องจักรฉีด/เป่า บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารและเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ความรับผิดชอบ

เดินเครื่องจักรและควบคุมเครื่องจักรผลิตสินค้า

ติดตั้งแม่พิมพ์และ Set up เครื่องเริ่มผลิตตามแผนการผลิต

ดำเนินการแก้ไข,ซ่อมแซมปัญหาเครื่องจักร

วิศวกรการผลิต

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา  ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์,อุตสาหการ,เทคโนโลยีการผลิต, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หากมีประสบการณ์ในสายงาน พลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ความรับผิดชอบ

ควบคุมการเดินเครื่องจักรผลิตสินค้า,บริหารกระบวนการผลิต

ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายในแผนก

ตรวจสอบผลการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา

โปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติ

PHP


ความรับผิดชอบ

database, PHP, C#, ERP 

เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา การตลาด หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง


ความรับผิดชอบ

จัดหาข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย,จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย,เจราจา,เสนอขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและนำเข้าต่างประเทศ

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด,ธุรกิจระหว่างประเทศ,โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ งานขายต่างประเทศ - IMPORT/EXPORT - Logistics inbound and outbound  อย่างน้อย 5 ปี

มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ความรับผิดชอบ

สรรหาลูกค้าและติดต่อลูกค้าต่างประเทศและเดินทางไปต่างประเทศได้ถ้าจำเป็น
งานฝ่ายการตลาดต่างประเทศ,งานสรรหาสินค้าต่างประเทศ
งานนำเข้า-ส่งออก IMPORT/EXPORT
Logistics inbound and outbound 

พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดวุฒิการศุึกษา


ความรับผิดชอบ

ผลิต/ตรวจสอบคุณภาพ,บรรจุ/แพ็คผลิตภัณฑ์